מחר ב-8 יחגגו חסידי חב"ד בשכונת מאה שערים את יום גאולת האדמו"ר הזקן בשילוב הילולת המגיד ממעזריטש, בסיום הש"ס ואמירת הקדיש יכובד האדמו"ר מקאליב, רבה של בני ברק יכובד במשא המרכזי

יום שני יום הבהיר י"ט בכסלו, תיערך בעז"ה ההתוועדות הוותיקה והמסורתית בבית הכנסת חב"ד ברחוב בעל התניא בשכונת מאה שערים, לכבוד יום גאולתו של מייסד חסידות חב"ד כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע נ"ע והילולא קדישא של כ"ק המגיד ממעזריטש נ"ע.

קרא עוד:

[postim]

התוועדות זו, היא הוותיקה והמפורסמת בעולם ומתקיימת ברציפות מזה 114 שנה באירגון "כולל חב"ד" שייסד בעל הגאולה. מוסד שעומד לאחיעזר ואחיסמך לאלפי עניי ונזקקי ארץ הקודש מזה דורות רבים, במסירות גדולה ונפלאה.

ההתוועדות תיערך בשעה שמונה בערב, בהשתתפות מרנן ורבנן אדמו"רים וגדולי ישראל, ובראשם זקן האדמו"רים אוד מוצל מאש כ"ק אדמו"ר מקאליב שליט"א, אשר יסיים את הש"ס כפי שנהוג ואף יאמר את הקדיש אחריו. רבה של בני ברק הגה"ח רבי משה יהודא לייב לנדא ישא את הנאום המרכזי.

'דבר מלכות' יושמע מפי הגה"ח רבי פנחס ליבוש הרצל, משפיע בית המדרש, 'הדרן על הש"ס' מפי הגאון החסיד רבי זאב דוב סלונים, רב ביהמ"ד ורב מרכז העיר ירושלים, סיום ספר התניא ע"י הגה"ח רבי דוד ברנד ממשפיעי בית המדרש. מאמר דא"ח מפי הרה"ח ר' שמעון רבינוביץ והמשכו בהתוועדות חסידית פעילה עם הגה"ח ר' נחום קפלן ממשפיעי חב"ד בעיר לוד.

ניגוני דבקות והתעוררות יושמעו ע"י תזמורת חסידית של הנגן החסידי ר' טוביה חבקין. וידועה הבטחתו של בעל הגאולה: "כל מי שישמח בשמחתי אוציאו מן המיצר אל המרחב".

7685