מאות מתושבי בורו פארק ועשרות אדמו"רים ורבנים נטלו חלק בשמחת החתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ מונטריאל, בשמחה נראו משתתפים בין היתר כ"ק אדמו"רים מבאבוב, וויען, קראלי, טשערנאוויץ, לימנוב, בורשטין, אבד"ק באבוב וגאב"ד אודווארי, שליט"א - גלריה

חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (1) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (2) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (3) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (4) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (5) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (6) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (7) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (8) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (9) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (10) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (11) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (12) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (13) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (14) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (15) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (16) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (17) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (18) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (19) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (20) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (21) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (22) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (23) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (24) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (25) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (26) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (27) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (28) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (29) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (30) חתונה בחצרות זלאטשוב ושאץ (31)