האדמו"ר יוצא בעיצומם של ימי החנוכה עם מאות חסידים מרחבי העולם • במרכז המסע בר מצוה לנכדיו הבכורים • שבת חנוכה בבורו פארק • בליל זאת חנוכה יחנוך בית מדרש במונסי • במוצאי עשרה בטבת יערך דינר לטובת המוסדות בארה"ק •

תכונה והתרגשות בחסידות ויזניץ לקראת המסע הראשון של כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א לארה"ב לראשונה מאז עלה לכהן באדמו"רות בחודש אדר האחרון.

קרא עוד:

[postim]

גולת הכותרת וסיבת היציאה היא שמחת הבר מצווה לנכדיו הבכורים, אך לא רק, האדמו"ר יחנוך במהלך המסע בית מדרש במונסי, יערוך דינר לטובת המוסדות בישראל, יקבל קהל לעצה ולברכה ויבקר בבתי אדמו"רי ורבני ארה"ב.

בשלושת הלילות הראשונים ידליק האדמו"ר את נרות החנוכה ויחלק חנוכה געלט במעונו בבני ברק, לאחר הדלקת נר ג' – יום שני בערב ימריא האדמו"ר מנתב"ג לארה"ב, אל המסע מצטרפים מאות חסידים שיגיעו מבני ברק, אשדוד, אלעד, ירושלים, לונדון ואנטוורפן.

בשעות הבוקר המוקדמות ינחת בשדה התעופה קנדי JFK וייסע מיד לתפילת שחרית בהיכל ישיבת ספרינג וואלי במונסי, בשעה 21:00 ידליק האדמו"ר נר רביעי באולם רוז קסטל בוויליאמסבורג ולאחר מכן גם יחלק חנוכה געלט וייערך במקום קבלת פנים לרגל בואו.

למחרת יום רביעי יום הבר מצוה, יתפללו שחרית בשעה 7:30 באולם רוז קסטל בוויליאמסבורג לפני התפילה יניח האדמו"ר תפילין לשני נכדיו התאומים, ב21:00 תערך השמחה הגדולה לשמה הגיע האדמו"ר – שמחת הבר מצוה לנכדיו התאומים הב' שלמה זלמן נ"י והב' חיים מאיר נ"י בני הרב הגאון ר' יואל משה מרדכי כ"ץ שליט"א בנו של כ"ק אדמו"ר גאב"ד וויען שליט"א וחדב"נ כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א, שמחת הבר מצוה תערך גם היא באולם הנ"ל ברוב שמחה וצהלה ובהשתתפות אדמו"רים ורבנים.

בימי המסע יבקר האדמו"ר בוויליאמסבורג, מונסי ובורו פארק, למחרת הבר מצווה יגיע האדמו"ר ללורנס שם ידליק נרות חנוכה ויקבל את תושבי המקום לעצה ולברכה במשך מספר שעות.

ביום ששי פרשת מקץ יגיע האדמו"ר לבורו פארק ויתפלל שחרית של ראש חודש טבת בשעה 7:00 באולם עטרת גולדא בשכונה, שבת מקץ – חנוכה ישהה האדמו"ר בבורו פארק ויערוך את התפילות ועריכת השולחנות בסטריט קארנער ניו יוטריקס ברחוב ה-43.

ביום א' זאת חנוכה ייערך מעמד חנוכת הבית לבית המדרש 'ישועות משה' במונסי, האדמו"ר יקבע מזוזות ויערוך את סעודת חנוכת הבית בשילוב טיש זאת חנוכה בבנין וויליחוביץ'.

במוצאי צום עשרה בטבת יייערך 'דינר המלכות' לטובת מוסדות מרכז חסידי ויזניץ בבני ברק, שם צפוי האדמו"ר לשאת את המשא המרכזי.

המסע יימשך כחודש, את השבת פרשת ויגש יעשה האדמו"ר עם בני המשפחה בלבד, שבת פרשת ויחי – שבת התאחדות לכלל חסידי ויזניץ שהצטרפו למסע בסטמפורד פלאזא בראשות כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א.

האדמו"ר צפוי לשוב למעונו בבני ברק בבוקר יום ששי פרשת שמות.

להלן דפי המסע:

מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (1) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (2) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (3) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (4) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (5) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (6) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (7) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (8) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (9) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (10) מסע המלכות - מרכז חסידי ויזניץ - כסלו תשע''ג (11)