קהל המתמידים חגגו בשבוע שעבר בשמחת נישואי נכדת רבם ומנהיגם הגאון רבי לייב מינצברג שליט"א ונינת הגאון רבי עמרם בלוי מראשי ועד הכשרות של העדה החרדית - לפניכם גלריה מהשמחה


חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (1) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (2) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (3) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (4) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (5) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (7) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (8) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (9) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (10) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (11) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (12) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (13) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (14) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (15) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (16) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (17) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (18) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (19) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (20) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (21) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (22) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (23) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (24) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (25) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (26) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (27) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (28) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (29) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (30) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (31) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (32) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (33) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (34) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (35) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (36) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (37) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (38) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (39) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (40) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (41) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (42) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (43) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (44) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (45) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (46) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (47) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (48) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (49) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (50) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (51) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (52) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (53) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (54) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (55) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (56) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (57) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (58) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (59) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (60) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (61) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (62) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (63) חתונה לנכדת הגר''ל מינצברג רב קהל המתמידים (64)