רבבות ליוו את ראש ישיבת סלבודקה זצ"ל למנוחת עולמים

לפני שעה קלה הסתיים מסע הלוויה לגדול מרביצי התורה בדורנו הגאון הגדול רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל ובראשם אדמו"רים ראשי ישיבות ורבנים - לפניכם גלריה ממסע הלוויה ברחובות בני ברק

רבבות אלפי ישראל ליוו בשעות הצהריים (שלישי) את הגאון הגדול רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל מי שעמד בראש ישיבת סלבודקה למעלה מיובל שנים, וכיהן כחבר נשיאות מפעל הש"ס העולמי עשרות שנים.

קרא עוד:

[postim]

הלוויה החלה בשעה 11:00 במסע הספדים נוכח המיטה בהיכל הישיבה הגדולה, הספדים נשמעו תחילה מראשי הישיבה הגאון רבי אפרים דב לנדאו והגאון רבי משה הלל הירש, שליט"א אחריהם ספדו גם נשיא מפעל הש"ס העולמי כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א, מרן הגרב"ד פוברסקי, תלמידו הגאון רבי יצחק זילברשטיין רב שכונת רמת אלחנן ובנו הגאון רבי שמחה שמואל זקס ר"מ בישיבה.

בין המשתתפים במסע הלוויה: מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ, מרן הגר"ח גריינמן, מרן הגרי"ג אדלשטיין, מרן הגר"ח קנייבסקי, מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין, תלמידו כ"ק אדמו"ר מאלכסנדר, המרא דאתרא הגרמי"ל לנדא, הגרח"מ וואזנר ראב"ד זכרון מאיר, הגרא"י פינקל ר"י מיר, הגרח"ש ליבוביץ מראשי ישיבת פוניבז', שליט"א.

בשעה 12:15 החלה הלוויה לנוע רגלית מהיכל הישיבה דרך הרחובות רבי עקיבא וחזון איש עד הגיעה אל בית החיים זכרון מאיר במעלה רחוב חזון איש שם נטמן בחלקת ראשי ישיבת פוניבז' וסלבודקה סמוך לידידו הגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל גם הוא היה מראשי הישיבה.

צילום: שוקי לרר JDN

מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (21) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (1) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (2) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (3) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (4) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (5) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (7) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (11) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (13) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (14) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (15) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (16) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (17) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (19) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (20) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (57) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (58) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (59) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (60) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (61) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (62) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (63) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (64) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (65) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (66) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (67) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (22) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (23) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (24) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (25) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (26) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (27) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (28) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (29) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (30) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (31) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (32) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (33) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (34) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (35) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (36) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (37) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (38) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (39) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (41) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (42) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (43) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (44) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (45) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (46) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (47) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (48) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (50) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (51) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (52) מסע הלווית הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ''ל ר''י סלבודקה - צילום שוקי לרר (53)

 

2 תגובות

תמונות יפות. אבל מה הקשר לצלם את מתנדבי הצלה? לצידם של תמונות גדו"י?

בתמונות רואים שגם ש"ב הגאון ר' יעקב פרידמן שליט"א ראש ישיבת תפרח היה בין המספידים

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *