חסידי סאטמאר בירושלים יסעדו הערב בירושלים לרגל יום ההצלה של האדמו"ר בעל ה'דברי יואל' זיע"א • מלבד המשא המרכזי מפי דומ"צ הקהילה יזכו לשמוע גם אמרות שפר מפי אורח הכבוד מקרית יואל

הערב (שלישי) אור לכ"א כסלו מציינים בכל ריכוזי חסידי סאטמאר בארץ ובעולם את יום ההצלה והשחרור ה-68 של כ"ק אדמו"ר רשכבה"ג בעל ה'דברי יואל' מסאטמאר זיע"א שביום הזה נגאל מידי הנאצים האכזריים ימ"ש בשנת תש"ה.

קרא עוד:

[postim]

בסאטמאר יום כ"א כסלו הוא היום השמח ביותר במעגל השנה, ומציינים אותו בסעודת הודיה כיד המלך, בשירה וריקודים להודות ולהלל להשי"ת על הנס שעשה עם רבן של כל בני הגולה.

בקהילת סאטמאר בירושלים תערך סעודת ההודאה המרכזית בביהמ"ד סאטמאר רח' יונה 20 בשעה 20:00, בראשות דומ"צ הקהילה הגה"צ רבי משה טייטלבוים שליט"א אשר ישא את משא המרכזי לכבוד היום.

שליח מיוחד יישא דברים בפקודת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, ה"ה הרב הגאון פה מפיק מרגליות, רבי שמואל שלמה טעללער שליט"א מגיד מישרים בקרית יואל, אשר ידרוש דרשת חיזוק בענייני השקפה לאור המצב בארה"ק, וכן ימסור את ברכת הקודש מהאדמו"ר שליט"א.

אחרי המעמד יצאו כל הקהל זקנים ונערים יחד בריקודים בתופים ובמחולות בהיכל ביהמ"ד לכבוד היום הגדול להלל ולשבח את הבורא על הנס הגדול.

00 (1)