מאות חסידים תושבי בורו פארק נטלו חלק בסעודת מלוה מלכה חגיגית שנערכה לציון יום היארצייט למגיד ממעזריטש זיע"א ויום גאולת האדמו"ר הזקן בעל התניא זיע"א - את המשא המרכזי נשא הגה"צ המשפיע רבי משה וואלפסון שליט"א אב"ד ור"מ קהילת אמונת ישראל במונסי - גלריה

התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (1) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (2) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (3) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (4) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (5) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (6) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (7) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (8) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (9) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (10) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (11) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (12) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (13) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (14) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (15) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (16) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (17) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (18) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (19) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (20) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (21) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (22) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (23) התוועדות חג הגאולה י''ט כסלו בבורו פארק (24)