מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת החתונה לבן הרה"צ רבי משה טייטלבוים שליט"א דומ"צ קהילת סאטמאר בירושלים, את שולחן המזרח עיטרו עשרות מאדמו"רי ורבני ירושלים - גלריה

חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (1) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (2) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (3) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (4) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (5) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (6) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (7) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (8) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (9) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (10) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (11) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (12) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (14) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (15) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (16) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (17) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (18) חתונה לבן הגאון רבי משה טייטלבוים דומ'''צ סאטמאר ירושלים (19)