אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו אמש בשמחת החתונה לנכדת הראש ישיבה

אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו אמש (ג) בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בשמחת נישואי נכדת ראש הישיבה הרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א בת בנו הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א אב"ד ויז'ניץ מנצ'סטר - השמחה נחוגה בהשתתפות עשרות מגדולי ומאורי ישראל ובראשם מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א - צפו

צילום: נחום גולדמן


חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (1) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (38) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (2) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (39) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (3) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (4) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (5) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (6) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (7) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (8) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (9) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (10) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (11) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (12) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (13) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (14) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (15) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (16) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (17) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (18) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (19) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (20) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (21) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (22) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (23) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (24) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (25) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (26) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (27) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (29) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (30) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (31) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (36) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (32) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (33) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (34) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (35) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (37) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (1) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (2) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (3) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (4) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (5) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (6) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (7) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (8) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (9) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (10) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (11) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (12) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (13) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (14) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (15) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (16) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (17) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (18) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (19) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (20) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (21) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (22) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (23) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (24) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (25) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (26) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (27) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (28) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (29) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (30) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (31) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (32) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (33) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (34) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (35) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (36) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (37) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (38) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (39) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (40) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (41) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (42) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (43)

13 תגובות

יפה לראות את שני האחים שליט"א ביחד בחופה. אגב, איזה כיבוד קיבל כ"ק האדמו"ר שליט"א? (שהוא דוד פעמיים)

הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד!!!

מאוד יפה

האדמו"ר הקדוש שליט"א קיבל 3 ברכות ראשונות

קיבל ג' ברכות הראשונות

לכבוד ר' ירוחם הי"ו

איזה כ"ק האדמו"ר שליט"א הוא דוד פעמיים ?

לכבוד ר' ירוחם הי"ו

ישנם שני אדמורים שליט"א שמופיעים רק בחופה, איזה מהן הוא דוד פעמיים ?

זה מה שאתם אוהבים ששני אחים ביחד!!?!!
תסתכלו על מרן אדמור שליטא בקריאת קוויטל !!!!!
זה ממשיך !!!!!!!

כ"ק האדמו"ר הצעיר שליט"א קיבל 3 ברכות ראשונות,

החתן הוא מאד חשוב מבקש ה' הוא מסתובב הרבה מאד בתולדות אהרן ובשנתיים האחרונות אף התפלל בימים הנוראים (ר"ה ויו"כ) בתולדות אהרן על אף שגומרים שם מאד מאוחר.
אשרי המחותן שקיבל חתן חשוב כזה !

כ"ק האדמו"ר שליט"א דוד של הרב חיים מאיר ארנסטר פעמיים: אחי אמו, וגם גיס של חמיו האדמו"ר מזידיטשוב, בהיות שניהם חתני הגאב"ד שטראסבורג זצ"ל

מאת ירוחם‏:
כ״א בכסלו תשע״ג בשעה 21:13
יפה לראות את שני האחים שליט"א ביחד בחופה. אגב, איזה כיבוד קיבל כ"ק האדמו"ר שליט"א? (שהוא דוד פעמיים)

מאת כבוד ויז'ניץ‏:
כ״א בכסלו תשע״ג בשעה 21:49
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד!!!

מאת מישהו‏:
כ״א בכסלו תשע״ג בשעה 22:26
מאוד יפה

מאת אריה‏:
כ״א בכסלו תשע״ג בשעה 22:57
האדמו"ר הקדוש שליט"א קיבל 3 ברכות ראשונות

מאת מנדי‏:
כ״א בכסלו תשע״ג בשעה 23:27
קיבל ג' ברכות הראשונות

מאת זקן ארוך‏:
כ״ב בכסלו תשע״ג בשעה 00:00
לכבוד ר' ירוחם הי"ו

איזה כ"ק האדמו"ר שליט"א הוא דוד פעמיים ?

מאת זקן ארוך‏:
כ״ב בכסלו תשע״ג בשעה 00:04
לכבוד ר' ירוחם הי"ו

ישנם שני אדמורים שליט"א שמופיעים רק בחופה, איזה מהן הוא דוד פעמיים ?

מאת ר' יוסי הגלילי‏:
כ״ב בכסלו תשע״ג בשעה 00:32
זה מה שאתם אוהבים ששני אחים ביחד!!?!!
תסתכלו על מרן אדמור שליטא בקריאת קוויטל !!!!!
זה ממשיך !!!!!!!

מאת חיים‏:
כ״ב בכסלו תשע״ג בשעה 00:35
כ"ק האדמו"ר הצעיר שליט"א קיבל 3 ברכות ראשונות,

מאת יודע‏:
כ״ב בכסלו תשע״ג בשעה 11:14
החתן הוא מאד חשוב מבקש ה' הוא מסתובב הרבה מאד בתולדות אהרן ובשנתיים האחרונות אף התפלל בימים הנוראים (ר"ה ויו"כ) בתולדות אהרן על אף שגומרים שם מאד מאוחר.
אשרי המחותן שקיבל חתן חשוב כזה !

מאת ירוחם‏:
כ״ב בכסלו תשע״ג בשעה 13:41
כ"ק האדמו"ר שליט"א דוד של הרב חיים מאיר ארנסטר פעמיים: אחי אמו, וגם גיס של חמיו האדמו"ר מזידיטשוב, בהיות שניהם חתני הגאב"ד שטראסבורג זצ"ל

nbghfxdgdg–!!!
אין לך מה לעשות?
אלתעשה את זה פה!!

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *