אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו אמש (ג) בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בשמחת נישואי נכדת ראש הישיבה הרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א בת בנו הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א אב"ד ויז'ניץ מנצ'סטר - השמחה נחוגה בהשתתפות עשרות מגדולי ומאורי ישראל ובראשם מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א - צפו

צילום: נחום גולדמן


חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (1) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (38) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (2) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (39) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (3) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (4) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (5) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (6) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (7) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (8) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (9) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (10) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (11) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (12) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (13) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (14) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (15) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (16) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (17) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (18) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (19) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (20) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (21) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (22) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (23) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (24) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (25) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (26) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (27) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (29) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (30) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (31) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (36) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (32) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (33) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (34) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (35) חתונה לנכדת הגר''מ ארנסטר ר''י ויז'ניץ (37) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (1) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (2) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (3) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (4) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (5) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (6) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (7) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (8) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (9) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (10) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (11) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (12) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (13) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (14) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (15) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (16) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (17) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (18) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (19) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (20) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (21) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (22) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (23) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (24) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (25) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (26) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (27) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (28) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (29) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (30) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (31) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (32) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (33) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (34) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (35) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (36) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (37) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (38) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (39) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (40) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (41) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (42) חתונה לנכד הגר''מ ארנסטר ר''י ויזניץ - צילום שלום ברגר (43)