אמש נחוגה שמחת הווארט לנכדת מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ שליט"א בת לבנו הגאון רבי שאול קרליץ מראשי כולל חזון איש עם בן הגאון רבי משה גפן זצ"ל מר"י חדרה | מעמד הלחיים נערך בבית סב הכלה

שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ (1) שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ (2) שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ (3) שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ (4) שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ (5) שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ (6) שמחת הווארט לנכדת הגר''נ קרליץ (7)