ביום חמישי הגיע הגרמי"ל לנדא שליט"א רבה של העיר בני ברק אל אחד המפעלים שתחת השגחתו והפריש בו תרומות ומעשרות | ככה זה נראה

הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות (1) הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות (2) הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות (3) הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות (4) הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות (5) הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות (6) הגרמי''ל לנדא בהפרשת תרומות ומעשרות (7)