שתי קבוצות - מארה"ב ובית שמש - נסעו לשבת התאחדות עם בני הגה"צ אב"ד מאד שליט"א. גולת הכותרת: הקמת מצבה לסב הנגיד

שבת מרוממת במיוחד עברה על האברכים שנסעו לשבת התאחדות עם בני הגה"צ אב"ד מאד שליט"א בעיר מאד בהונגריה.

ציבור נכבד של אברכים נסעו מארצות הברית וכן קבוצה נוספת נסעה בראשות הרה"ג רבי מרדכי יהודה דושינסקיא שליט"א רב קהילת דושינסקיא בבית שמש לשבות במאד.

הציבור התרשם עמוקות מההשקעה האדירה שקהילת מאד השקיעה בשחזור ושימור המבנים ההיסטוריים של הקהילה, ובמשך השבת האזינו לדרשות ולשיחות חיזוק והתעוררות מתובלים בדברי חסידות מבני הגה"צ אבד מאד שליט"א ומהגה"צ רב אב"ד קהילת דושינסקיא בבית שמש.

גולת הכותרת של הנסיעה היתה מעמד הקמת מצבה על קברו של הרב פרץ ברוך נוסנצווייג ז"ל שנבנה מחדש על ידי נכדו הנגיד הרב זאב וואלף נוסנצווייג.

צלם מערכת די וואך התלווה לנסיעה ותיעד.
בית המדרש העתיק במאד - צילום: די וואךSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCno2no3SONY DSC