קהל רב מתושבי בורו פארק השתתף במעמד הדלקת נר ראשון אצל כ"ק אדמו"ר מלעלוב ב"פ שליט"א בהיכל בית מדרשו | צפו


חנוכה - הדלקת נר ראשון בלעלוב בורו פארק חנוכה - הדלקת נר ראשון בלעלוב בורו פארק (1) חנוכה - הדלקת נר ראשון בלעלוב בורו פארק (2) חנוכה - הדלקת נר ראשון בלעלוב בורו פארק (3) חנוכה - הדלקת נר ראשון בלעלוב בורו פארק (4) חנוכה - הדלקת נר ראשון בלעלוב בורו פארק (5) חנוכה - הדלקת נר ראשון בלעלוב בורו פארק (6)