ביום שלישי חילק האדמו"ר משומרי אמונים מעות חנוכה וסופגניות לילדי התלמוד תורה כשלפני כן שיחק בסביבון כנהוג ובירך את המעות והשרה עליהם את ברכתו

התרגשות אחזה בקרב חסידי שומרי אמונים, כאשר הופיע כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית המדרש לחלק מעות חנוכה וסופגניות לילדי תשב"ר, כמנהגו של אביו האדמו"ר זצוק"ל מידי שנה בשנה.

קרא עוד:

[postim]

האדמו"ר שליט"א נשא מדברות קדשו בפני הילדים, ומקהלה מיוחדת ניגנו חרוזים מיוחדים לכבוד המאורע, כשהם מבטאים את הכאב והצער בהסתלקותו של האדמו"ר זצוק"ל, ומאחלים בברכה לכ"ק האדמו"ר שליט"א שיאריך ימים על ממלכתו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

לאחר מכן סיבב האדמו"ר שליט"א בסביבון, ובירך את מעות החנוכה, והילדים עברו לקבל סופגניה ומעות חנוכה מידי האדמו"ר.

צפו בגלריה נרחבת מהמעמד

חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (1) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (4) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (5) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (6) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (9) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (13) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (17) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (19) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (21) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (22) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (30) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (33) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (34) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (37) חלוקת המעות לילדי הת''ת בשומרי אמונים (41)