במהלך ימי ה'שבעה' על פטירת הגה"ח הישיש רבי שמעון יצחק רכניצר ז"ל, עלו מאות לנחם את המשפחה האבלה > בין המנחמים: אדמו"רים ורבנים, ראשי ישיבות ודיינים

במהלך ימי ה'שבעה' על פטירת הגה"ח הישיש רבי שמעון יצחק רכניצר ז"ל, עלו מאות לנחם את המשפחה האבלה.

מאות תלמידים ובוגרים עלו לנחם את האחים ראשי הישיבה: הגאון רבי יונה רכניצר ראש ישיבת טשערנאביל, הגאון רבי מאיר דב רכניצר ראש ישיבת בעלזא בחיפה, והגאון רבי יוסף צבי רכניצר רב בהימ"ד בית פנחס דחסידי בעלזא באשדוד ור"מ בישיבה גדולה בעלזא בבני ברק.

בין המנחמים הרבים בלטו אדמו"רים ורבנים, ראשי ישיבות ודיינים, מרביצי תורה ועסקנים. התמונות באדיבות מרדכי זאב שוומנפלד.

3000 (Custom) (800x600)3001 (Custom) (800x600)3002 (Custom) (800x600)3003 (Custom) (800x600)3004 (Custom) (800x600)3005-1 (Custom) (800x600)3006 (Custom) (800x600)3007 (Custom) (800x600)3008 (Custom) (800x600)3009 (Custom) (800x600)3010 (Custom) (800x600)3011 (Custom) (800x600)3012 (Custom) (800x600)3013 (Custom) (800x600)3014 (Custom) (800x600)3015 (Custom) (800x600)3016 (Custom) (800x600)3017 (Custom) (800x600)3018 (Custom) (800x600)3019 (Custom) (800x600)3020 (Custom) (800x600)3021 (Custom) (800x600)3022 (Custom) (800x600)3023 (Custom) (800x600)3025 (Custom) (800x600)3026 (Custom) (800x600)3027 (Custom) (800x600)3028 (Custom) (800x600)3029 (Custom) (800x600)3031 (Custom) (800x600)3033 (Custom) (800x600)3034 (Custom) (800x600)7772 (800x600)הרהIMG_0273 (Custom) (800x600)IMG_0274 (Custom) (800x600)IMG_1087 (Custom) (800x600)IMG_2000 (Custom) (800x600)IMG_2006 (Custom) (800x600)IMG_2007 (Custom) (800x600)IMG_2015 (Custom) (800x600)IMG_2017 (Custom) (800x600)IMG_2026 (Custom) (800x600)IMG_2036 (Custom) (800x600)IMG_2047 (Custom) (800x600)IMG_2052 (Custom) (800x600)IMG_2055 (Custom) (800x600)IMG_2091 (Custom) (800x600)IMG_2097 (Custom) (800x600)IMG_2116 (Custom) (800x600)IMG_2121 (Custom) (800x600)IMG_2123 (Custom) (800x600)IMG_2129 (Custom) (800x600)IMG_2149 (Custom) (800x600)IMG_2170 (Custom) (800x600)IMG_2172 (Custom) (800x600)IMG_2182 (Custom) (800x600)IMG_2188 (Custom) (800x600)IMG_2201 (Custom) (800x600)IMG_2212 (Custom) (800x600)IMG_2246 (Custom) (800x600)IMG_2263 (Custom) (800x600)IMG_2358 (Custom) (800x600)IMG_2399 (Custom) (800x600)IMG_2447 (Custom) (800x600)IMG_2455 (Custom) (800x600)IMG_2456 (Custom) (600x800)IMG_2465 (Custom) (800x600)