קהל רב חסידים ואנשי מעשה באים מידי ערב למעמד ההדלקה אצל כ"ק אדמו"ר מזוויעהל שליט"א בבית מדרשו | לפניכם תיעוד מאמירת ה'לשם יחוד' הברכות וההדלקה | גלריה

חנוכה בזוויעהל (1) חנוכה בזוויעהל (2) חנוכה בזוויעהל (9) חנוכה בזוויעהל (10) חנוכה בזוויעהל (11) חנוכה בזוויעהל (12) חנוכה בזוויעהל (13) חנוכה בזוויעהל (14) חנוכה בזוויעהל (15) חנוכה בזוויעהל (16) חנוכה בזוויעהל (17) חנוכה בזוויעהל (18) חנוכה בזוויעהל (19)