כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א הדליק מידי ערב מימי החנוכה בבית מדרשו בבורו פארק | לפניכם תיעוד מאחת ההדלקות

חנוכה בחצר בית חיים יהושע חנוכה בחצר בית חיים יהושע (1) חנוכה בחצר בית חיים יהושע (2) חנוכה בחצר בית חיים יהושע (3) חנוכה בחצר בית חיים יהושע (4) חנוכה בחצר בית חיים יהושע (5) חנוכה בחצר בית חיים יהושע (6) חנוכה בחצר בית חיים יהושע (7)