מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת האירוסין לבן כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א עב"ג בת כ"ק אדמו"ר מביאלה ב"ב שליט"א | השמחה נחוגה בבית המדרש ביאלה בבני ברק בהשתתפות אדמו"רים ורבנים | צילום: יהודה פרקוביץ

אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (1) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (2) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (3) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (4) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (5) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (6) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (7) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (8) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (9) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (10) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (11) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (12) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (13) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (14) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (15) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (16) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (17) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (18) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים (19) אירוסין בחצרות ביאלא בני ברק - שומרי אמונים

אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (1) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (2) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (3) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (4) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (5) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (6) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (8) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (9) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (10) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (11) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (12) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (13) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (14) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (15) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (16) אירוסין שומרי אמונים - ביאלא ב''ב (7)