עשרות ראשי ישיבות התאספו בבית מרן הרב קנייבסקי ביוזמת ארגון 'בצוותא' לאסיפת חיזוק בנושא עידוד וחיזוק התלמידים החלשים

עשרות ראשי ישיבות מבני ברק השתתפו באסיפה מיוחדת שנערכה ביוזמת ארגון 'בצוותא' בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, במהלך האסיפה נידונו דרכי פעולה בקירוב התלמידים החלשים והחדרת המודעות ליחס אישי וסבלני לתלמידים המתקשים בלימודם על ידי הצמדת אברכים וכדומה.

קרא עוד:

[postim]

באסיפה נכחו השתתפו בין היתר גדולי ראשי הישיבות ובראשם מרן הגר"ג אדלשטיין ר"י פוניבז', הגרמ"ה הירש ר"י סלבודקא, הגר"מ ארנסטר ר"י ויזניץ, הגר"צ רוטברג ר"י בית מאיר, הגר"ב פנחסי ר"י ברכת אפרים, הגרש"א שטרן ר"י חוג חתם סופר, הגר"ח פינשטיין ר"י בית יהודה, הגרש"י בורשטיין ר"י קרית מלך, ראשי ישיבות גור, ויז'ניץ, בעלזא, ראש עירית בני ברק הרב יעקב אשר וסגנו הרב מנחם מנדל איזנברג.

לפניכם תיעוד מהאסיפה | צילום: שוקי לרר

אסיפת ראשי ישיבות בבית הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (3) אסיפת ראשי ישיבות בבית הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (2) אסיפת ראשי ישיבות בבית הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (1) אסיפת ראשי ישיבות בבית הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר אסיפת ראשי ישיבות בבית הרב קנייבסקי - צילום שוקי לרר (4)