כ"ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א הדליק נרות חנוכה מידי יום בחלון ביתו ברחוב הלפרין בשיכון זכרון מאיר | ביום רביעי נר חמישי של חנוכה נערך המעמד השנתי לילדי ישראל בבית מדרשו של פוסק הדור במהלכו נשא בפניהם דברות קודש וחילק להם מעות חנוכה | צפו

חנוכה תשע''ג בחצר הקודש שבט הלוי חנוכה תשע''ג בחצר הקודש שבט הלוי (1) חנוכה תשע''ג בחצר הקודש שבט הלוי (2) חנוכה תשע''ג בחצר הקודש שבט הלוי (3) חנוכה תשע''ג בחצר הקודש שבט הלוי (4)