קהל רב מחסידי טשערנאוויץ התכנסו מידי ערב בימי החנוכה בבית המדרש ליטול חלק במעמד ההדלקה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א | לאחר ההדלקה חילק האדמו"ר חנוכה געלט | וידאו וגלריה


חנוכה בטשערנאוויץ חנוכה בטשערנאוויץ (1) חנוכה בטשערנאוויץ (2) חנוכה בטשערנאוויץ (3) חנוכה בטשערנאוויץ (4) חנוכה בטשערנאוויץ (5) חנוכה בטשערנאוויץ (6) חנוכה בטשערנאוויץ (7) חנוכה בטשערנאוויץ (8) חנוכה בטשערנאוויץ (9) חנוכה בטשערנאוויץ (10) חנוכה בטשערנאוויץ (11) חנוכה בטשערנאוויץ (12)