מידי ערב התקבצו חסידיו ותלמידי של הגה"צ אב"ד מטרסדורף שליט"א בביתו להשתתף במעמד ההדלקה | לאחר ההדלקה בחלון ביתו פנה לסלון שם מסר שיעור מפולפל בהלכה ובאגדה מענייני דיומא | גלריה

חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (2) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (3) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (4) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (5) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (6) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (7) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (8) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (9) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (10) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (11) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (12) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (13) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (14) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (15) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (16) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (17) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (18) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (19) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (20) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (21) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (22) חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (23)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (2)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (3)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (4)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (5)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (6)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (7)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (8)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (9)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (10)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (11)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (12)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (13)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (14)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (15)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (16)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (17)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (18)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (19)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (20)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (21)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (22)חנוכה אצל גאב''ד מטרסדורף (23)