ילדי תלמוד תורה 'אמרי יוסף' ספינקא חגגו מסיבת חנוכה בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א שנשא לפניהם מדברות קודשו והעניק להם מעות חנוכה | גלריה מהמסיבה

מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (1) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (2) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (3) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (4) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (5) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (6) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (7) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (8) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (9) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (10) מסיבת חנוכה בתלמוד תורה אמרי יוסף ספינקא (11)