חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת התנאים לנכדת כ"ק אדמו"ר מסטראפקוב והגאון רבי נפתלי הירצקא פרנקל גאב"ד חוג חת"ס ירושלים עב"ג החתן בן הרה"צ שלמה יהודא לאבין ר"מ בישיבת מחנובקא חתן האדמו"ר מזידיטשויב | גלריה מהשמחה

אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (1) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (2) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (3) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (4) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (5) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (6) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (7) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (8) אירוסין לנכד האדמו''ר מסטראפקוב והגרנ''ה פרנקל (9)