חסידים ותלמידים נטלו חלק מידי ערב במעמד ההדלקה אצל כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א | ביום ראשון שרף הגאב"ד את התפילות בחצר בית מדרשו | לפניכם גלריה מהדלקת נר ששי ושריפת הפתילות

חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (13) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (15) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (14) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (16) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (1) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (2) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (3) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (4) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (5) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (6) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (7) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (8) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (9) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (10) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (11) חנוכה אצל גאב''ד קארלסבורג (12)