בחורי ישיבת דרכי משה ברחוב וילקומירר בבני ברק חגגו מסיבת חנוכה | את המסיבה כיבד בנוכחותו הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א רבה של רמת אהרן | גלריה

מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (2) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (1) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (3) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (4) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (5) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (7) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (8) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (10) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (27) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (11) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (25) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (13) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (14) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (15) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (18) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (19) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (20) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (21) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (22) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (26) מסיבת חנוכה בישיבת דרכי משה בהשתתפות הגר''י אדלשטיין (24)