בחורי ישיבת סערט ויז'ניץ נבחנו על כל מסכת בבא קמא שנלמדה בישיבה בשנת תשע"א > בין הנבחנים: חתן ביום חופתו, יום שמחת ליבו > הסיפור המלא

עונג וגם שמחה היה מנת חלקם של בחורי הישיבה הגדולה ברמת ויז'ניץ, שזכו היום (ד') לעמוד בכור המבחן על כל מסכת בבא קמא שנלמד בין כותלי הישיבה בשנת תשע"א.

קורת רוח מרובה נרשמה בקרב בחורי הישיבה עת הופיע הרה"צ יעקב הגר שליט"א אב"ד סערט ויז'ניץ, לעמוד מקרוב ולחזות בשמחת הבחורים אשר "ברינה יקצרו" את פרי עמלם ברוב פאר והדר לשם ולתפארת.

השמגיח הרה"ג יצחק ליבוביץ שליט"א קידם את הרה"צ אב"ד סערט ויז'ניץ שליט"א בדברים ואמר כי ראוי ונכון להרה"צ הרב אב"ד שליט"א ליטול חלק במעמד זה היות וידוע לכולם כמה כוחות ויגיעה והשקעה רבה משקיע בהצלחת הישיבה במהלך כל ימות השנה, ועתה זוכה לראות את פירות השקעתו ובפרט במבחן זה שמתקיים זה השנה העשירית בהצלחה מרובה לשם ולתפארת.

לאחר שעבר הרה"צ אב"ד סערט ויז'ניץ שליט"א בין התלמידים הציג המשגיח את אחד מחשובי הבחורים שעוד פחות מ-24 שעות יזכה לעמוד תחת חופתו והנה הוא יושב ומתענג בלימוד התורה וקוצר את פירות השקעתו.

צילום: אהרן ברוך ליבוביץ (הקליקו על התמונות)

DSC_0137DSC_0155DSC_0156DSC_0157DSC_0158 (3)DSC_0161DSC_0162DSC_0164DSC_0170DSC_0171DSC_0172DSC_0182DSC_0184DSC_0188DSC_0190DSC_0194DSC_0198DSC_0256