במוצאי צום עשרה בטבת תערך עצרת מספד והתעוררות לזכרו של ראש הישיבה זצ"ל בבית הכנסת 'בית ישראל' בירושלים | ראש הדוברים צפוי להיות גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס

כשבועיים חלפו מאותו יום מר ונמהר בו כבו המאורות ונשבה ארון הקודש בעלותו בסערה השמימה של הגאון הגדול רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל מי שעמד בראש ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק.

קרא עוד:

[postim]

למרות ימי החנוכה שנכנסו בד בבד עם ימי השבעה, האבל הקודר עדיין ניכר על פניהם של רבבות תלמידיו במשך יובל שנים, עשרות עצרות מספד נערכו בימים האחרונים ברחבי הארץ.

ביום ראשון לאחר צאת צום עשרה בטבת יקיימו בוגרי תלמידי ישיבת סלבודקה בירושלים, עצרת מספד והתעוררות לזכרו הטהור, העצרת תערך בבית הכנסת 'בית ישראל' בשכונת עזרת התורה בעיר ותחל בשעה 20:00.

דברי נהי ומספד ישאו: כ"ק גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס, ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדאו, הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר, הגאון רבי עזריאל אויערבאך רב שכונת בית וגן, הגאון רבי נתנאל לינדר, ובנו הגאון רבי שמחה שמואל זקס שליט"א.

הספד סלבודקה בירושלים-page-001