בירושלים הלך לעולמו בליל ששי האחרון הגאון הצדיק הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ"ל בן 101 בפטירתו, מי שעל פי המסופר זכה לפגוש אחרון את ה'חפץ חיים' זיע"א | לפניכם תמונות מחייו בהזדמנויות שונות

ארכיון: ה. לזר

הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (1) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (2) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (3) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (4) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (5) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (6) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (7) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (8) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (9) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (10) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (11) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (12) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (13) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (14) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (15) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (16) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (17) הגאון הישיש רבי שלום שכנא זאהן זצ''ל - ארכיון ה. לזר (18)