כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א הגיע ביום חמישי לתפילת שחרית בבית הנגיד הרב משה שמואל זופניק בוויליאמסבורג שם קרא בספר התורה של ה'דברי חיים' זי"ע שנמצא בבעלותו | לפני החזרת הספר לארון רקד האדמו"ר עם הספר בדביקות ובשמחה | לאחר התפילה ערך לחיים טיש בבית הנגיד וחתם שמו בספר הזכרון | צפו

צילום: יהושע פרוכטר

האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (1) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (2) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (3) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (4) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (5) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (6) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (7) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (8) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (9) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (10) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (11) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (12) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (13) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (14) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (15) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (16) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (17) האדמו''ר מויז'ניץ בתפילת שחרית בבית הנגיד הרב זופניק (18)