דייני ומורי הוראה של ביד"צ 'דרכי תורה' התכנסו הערב (שני) בראשות הגאב"ד הגאון רבי אשר וייס שליט"א לרגל קריאת השם לבית ההוראה החדש בירושלים לזכותו של הנגיד ר' ציון חילו ממכסיקו | תיעוד מהאסיפה

מעמד קריאת השם לבית ההוראה החדש בראשות הגר''א וייס מעמד קריאת השם לבית ההוראה החדש בראשות הגר''א וייס (1) מעמד קריאת השם לבית ההוראה החדש בראשות הגר''א וייס (3) מעמד קריאת השם לבית ההוראה החדש בראשות הגר''א וייס (4) מעמד קריאת השם לבית ההוראה החדש בראשות הגר''א וייס (5) מעמד קריאת השם לבית ההוראה החדש בראשות הגר''א וייס (6)

מעמד קריאת השם לבית ההוראה החדש בראשות הגר''א וייס (2)