בוגרי ישיבת סלבודקה תושבי ירושלים קיימו עצרת לזכרו של ראש הישיבה הגר"ע זקס זצ"ל | גדולי הרבנים וראשי הישיבות נשאו דברים

מאות יוצאי ובוגרי ישיבת סלבודקה השתתפו במוצאי צום עשרה בטבת בעצרת מספד והתעוררות לזכרו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי עמרם יצחק זקס זצוק"ל שהתקיימה בבית הכנסת 'בית ישראל' בירושלים.

קרא עוד:

[postim]

דברי הספד נשמעו מפי כ"ק גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס, הגאון רבי דוב לנדו מראשי ישיבת סלבודקה, הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר, הגאון רבי עזריאל אויערבאך רב שכונת בית וגן, בנו הגאון רבי שמחה שמואל זקס שליט"א, והגאון רבי נתנאל לינדר מו"צ בהעדה החרדית, שליט"א.

2 הגאון ר' יצחק אזרחי מר''י מיר (800x530) 3 הגאון ר' יצחק אזרחי מר''י מיר (800x530) 1 הגאון ר' יצחק אזרחי מר''י מיר (800x530) גאב''ד ירושלים והגר''ד לנדו בהספדים (800x533) ר''י מיר הגאון רבי יצחק אזרחי (800x533) גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס מספיד (1) (800x533) גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס מספיד (3) (800x533) 1 מרן גאב''ד ירושלים (800x530) גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס מספיד (2) (800x533) גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס מספיד (4) (800x533) 3 הגאון הגדול רבי דב לנדו ר''י סלבודקה (800x530) 2 הגאון רבי נתנאל לינדר מו''צ בעדה''ח (800x530) 1 הגאון רבי נתנאל לינדר מו''צ בעדה''ח (800x530) הגאון רבי שמואל זקס מראשי ישיבת סלבודקה 1 (800x530) הגאון רבי שמואל זקס מראשי ישיבת סלבודקה 2 (800x530) הגאון רבי שמואל זקס מראשי ישיבת סלבודקה 3 (800x530) 1 הגאון רבי עזריאל אויערבך (800x530) 2 הגאון רבי עזריאל אויערבך (800x530) 3 הגאון רבי עזריאל אויערבך (800x530)