קהל רב מחסידי בית ויז'ניץ נטלו חלק במוצאי צום עשרה בטבת בסעודת הילולא שנערכה לזכרו של הרה"ק בעל ה'שארית מנחם' מווישווא זיע"א בבית המדרש ויז'ניץ - ווישווא בשכונת רמות ד' - ירושלים | גלריה

הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (1) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (2) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (3) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (5) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (6) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (8) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (9) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (10) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (11) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (12) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (13) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (14) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (15) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (16) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (17) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (18) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (19) הילולת ה'שארית מנחם' מווישווא בירושלים (4)