קהל רב השתתף בשמחת הנישואין לנכד כ"ק האדמו"ר מדינוב שליט"א, שהתקיימה השבוע בבורו פארק • האדמו"ר רק עם אחיו כ"ק האדמו"ר ממונקאטש, עם המחותנים ועם האדמו"רים האורחים • צלם 'די וואך' תיעד

מעמד הקבלץ פנים

אדמור שליטא מאחל לחיים בקבלת פניםביים אנוויטשען די חתןביים אנווינטשען די מחותןבדרך לחופהאדמור ששליטא בסיגור קידושיןמעמד החופההאדמור בסאסרעגן בברכה בחופההאדמור מסטריוזב בברכה בחופההופעת רבינואדמוIMG_7119ראש ישיבת אור ישראל בשמחהאבד באבוב בשמחההלחייםדער עולם ביים דורך גיין געבן לחייםאדמור מפאפא בשמחהחלק מהאויבענאן בשמחהאדמור מבלאזוב בשמחהמחותן בריקוד עם החתןאדמור ממונקאטש ביים מצוה טאנץביים אוסרופען רבינו צו מצוה טאנץהעולם בעופעת רבינומצוה טאנץמצוה טאנץ רביונposeבריקוד עם החתןpose 3pose 2בריקוד עם בני רבינו