מאות אנשי עסקים, ובראשם קברניטי היהדות החרדית בארצות הברית, השתתפו בדיוני הוועידה השנתית של אגודת ישראל • גלריה מרהיבה

המונים השתתפו בוועידה ה-89 של תנועת אגודת ישראל בארצות הברית.

הוועידה המתקיימת מדי שנה סוחפת אליה אלפים הבאים לשמוע לדבר גדולי ישראל.

במהלך ימי הוועידה מתקיימים דיונים מגוון תחומים.

השנה נדונו בכובד ראש פתרונות הלכתיים לאמצעי הטכנולוגיה, כגון סכנת האינטרנט, פתיחת דלתות מלון בשבת, אמירה לעכו"ם ושורת נושאים חשובה.

את שולחנות הכבוד פיארו בהשתתפותם קברניטי היהדות החרדית בארצות הברית.

נשאו דברים: האדמו"ר מנובומינסק שליט"א יו"ר אגודת ישראל בארה"ב, הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש הישיבה הגדולה בלייקווד, הגאון רבי אהרן שיף רבה של אנטווערפן, ועוד שורה ארוכה של אנשי שם.

AIC-10AIC-230AIC-251AIC-262AIC-373AIC-382AIC-383AIC-396AIC-446AIC-467AIC-470AIC-499AIC-521AIC-570AIC-596AIC-632AIC-678AIC-706AIC-710AIC-738AIC-871AIC-926AIC-969AIC-974AIC-977AIC-1024AIC-1054AIC-1169AIC-1176AIC-1190AIC-1212AIC-1302AIC-1434AIC-1510AIC-1523AIC-1608AIC-1613AIC-1615AIC-1647AIC-1652AIC-1653AIC-1677AIC-1685AIC-1693AIC-1698AIC-1714AIC-1727AIC-1746AIC-1766AIC-1773AIC-1780AIC-1782AIC-1791AIC-1802AIC-1807AIC-1813AIC-1820AIC-1821AIC-1823AIC-1824AIC-1826AIC-1828AIC-1839AIC-1841AIC-1843AIC-1845AIC-1858AIC-1887AIC-1930AIC-1942AIC-1954AIC-2020AIC-2021AIC-2026AIC-2027AIC-2028AIC-2029AIC-2073AIC-2125AIC-2236AIC-2247AIC-2434AIC-2452AIC-2685AIC-2735AIC-2769AIC-2788AIC-2820AIC-2836AIC-2896AIC-2920AIC-2934AIC-2954AIC-2974AIC-2991AIC-3028AIC-3096AIC-3206