הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א רבם של חסידי ברסלב בצפת שוהה בימים אלה בארה"ב, ביום רביעי ערך התוועדות חסידית בבית המדרש ברסלב במונסי כשבשיאה נשא שיחת חיזוק | הזמר החסידי ר' בערי וועבר שורר ניגוני התעוררות ודביקות

הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (1) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (2) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (3) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (4) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (5) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (6) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (7) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (8) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (9) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (10) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (11) הגרא''מ קעניג בשיחת חיזוק בברסלב מונסי (12)