משלחת מחסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק ביקרה יחד עם דומ"צ הקהילה הרה"ג רבי משה צבי בלייער שליט"א באכסניית כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בבורו פארק | צלם המסע יהושע פרוכטר תיעד

משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ (1) משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ (2) משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ (3) משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ (4) משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ (5) משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ (6) משלחת חסידי סערט ויז'ניץ בבורו פארק בביקור אצל האדמו''ר מויז'ניץ (7)