בתוך ההלם והתדהמה עם הסתלקותו לשמי רום של הרועה הנאמן כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל התיישב בנו מ"מ כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א שבעה בהיכל בית המדרש | אדמו"רים ורבנים ניחמו החסידים הגישו קוויטלעך כנהוג | גלריה

צילום: שוקי לרר JDN

ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (1) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (2) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (3) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (4) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (5) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (6) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (7) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (8) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (9) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (10) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (11) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (12) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (13) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (14) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (15) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (16) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (17) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (18) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (19) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (20) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (21) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (22) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (23) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (24) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (25) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (26) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (61) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (27) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (28) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (29) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (30) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (31) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (32) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (33) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (34) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (35) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (36) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (37) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (38) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (39) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (40) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (41) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (42) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (43) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (44) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (45) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (46) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (47) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (48) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (49) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (50) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (51) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (52) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (53) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (54) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (55) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (56) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (57) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (58) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (59) ניחום אבלים בסאדיגורה - צילום שוקי לרר (60)