במלאות ה'שלושים' להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי עמרם יצחק זקס זצ"ל, התכנסו תלמידי הישיבה לעצרת מספד והתעוררות לזכרו בהיכל הישיבה בבני ברק | גדולי ישראל ספדו לו | צפו

צילום: שוקי לרר JDN

עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (1) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (2) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (3) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (4) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (5) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (6) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (7) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (8) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (9) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (10) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (11) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (12) עצרת מספד בסלבודקה במלאות השלושים (13)