המונים מתושבי בורו פארק צעדו אמש (שלישי) אחר מיטתו של הגה"צ המשפיע רבי שלמה ברעוודא זצ"ל שהלך לעולמו לאחר מחלה ממושכת | ארונו בדרך לישראל הלוויתו תצא בשעה 19:30 מישיבת 'תורה אור' בירושלים להר המנוחות | וידאו וגלריה ממסע הלוויה בב"פ


הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (1) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (2) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (3) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (4) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (5) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (6) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (7) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (8) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (9) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (10) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (11) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (12) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (13) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (14) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (15) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (16) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (17) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (18) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (19) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (20) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (21) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (22) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (23) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (24) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (25) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (26) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (27) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (28) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (29) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (30) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (31) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (32) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (33) הלוויה הגר''ש ברעוודא זצ''ל בבורו פארק (34)