לפניכם גלריה משבת העליה לתורה לנכד כ"ק גאב"ד סיגעט שליט"א בהשתתפות המחותנים האדמו"ר מבית חיים יהושע ובנו אבי הכלה הרה"צ גאב"ד סאטמאר מונסי

קהל רב חסידים ואוהדים שהו השבת (וארא) בעיירה סיגעט שבארה"ב לרגל שמחת האויפרוף לנכד כ"ק גאב"ד סיגעט שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

החתונה תערך השבוע עם בת הרה"צ גאב"ד סאטמאר מונסי שליט"א בנו של כ"ק אדמו"ר מבית חיים יהושע שליט"א, בשבת שהו במקום גם כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א וגאב"ד שטראסבורג הגה"צ רבי יחזקאל הורוביץ שליט"א – חתני גאב"ד סיגעט.

לפניכם תיעוד ממוצ"ש

מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (1) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (2) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (3) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (4) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (5) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (6) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (7) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (8) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (9) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (10) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (11) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (12) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (13) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (14) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (15) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (16) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (17) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (18) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (19) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (20) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (21) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (22) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (23) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (24) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (25) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (26) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (27) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (28) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (29) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (30) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (31) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (32) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (33) מוצ''ש אויפרוף בחצרות בית חיים יהושע - סאטמאר מונסי - סיגעט (34)