קהל חסידי ביאלא בני ברק התכנסו במוצאי השבת בבית מדרשם ברחוב ירושלים לסעודת מלוה מלכה לרגל ימי השובבי"ם בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א | נשאו דברים ברוח הימים הרבנים הגאונים רבי שמואל אליעזר שטרן ורבי יצחק דוד אלתר שליט"א | וידאו וגלריה

צילום: שוקי לרר | וידאו: שלום ברגר

מלוה מלכה בביאלא בני ברק (18) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (19) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (20) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (21) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (22) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (23) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (24) מלוה מלכה בביאלא בני ברק מלוה מלכה בביאלא בני ברק (1) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (2) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (3) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (4) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (5) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (6) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (7) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (8) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (9) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (10) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (11) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (12) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (13) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (14) מלוה מלכה בביאלא בני ברק (15)