כדאי לציין שהרה"צ משה נחמן כהנא שליט"א הוא בנו ש/ האדמו"ר רבי יוסף מאיר זצ"ל ואחיו של האדמו"ר רבי מרדכי דוד זצ"ל שנפטר לאחרנה כיוון שהציון שהוא בן האדמו"ר מספינקא ירושלים זצ"ל הוא יכול להטעות לצערנו