מאות בעלי בתים מארה"ב השתתפו בכנס 'ירחי כלה' השנתי במלון 'רמדה רנסאנס' ירושלים - נשאו דברים בין היתר: מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, ר"י קמניץ הגר"י שיינר, ר"י סלבודקה הגרמ"ה הירש וגאב"ד דרכי תורה הגר"א וייס, שליט"א | גלריה

צילום: משה גולדשטיין

כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (1) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (2) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (3) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (4) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (5) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (6) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (7) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (8) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (9) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (10) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (11) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (12) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (13) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (14) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (15) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (16) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (17) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (18) כנס ירחי כלה השנתי במלון 'רמדה' - צילום משה גולדשטיין (19)