המונים השתתפו השבוע בדינר שנערך לטובת ארגון החסד 'בוני עולם' בעיר לייקווד במעמד גדולי ורבני העיר בהם כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א שביקר בעיר | גלריה מרהיבה

דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (1) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (2) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (3) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (4) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (5) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (6) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (7) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (8) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (9) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (10) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (11) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (12) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (13) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (14) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (15) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (16) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (17) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (18) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (19) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (20) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (21) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (22) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (23) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (24) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (25) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (26) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (27) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (28) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (29) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (30) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (31) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (32) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (33) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (34) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (35) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (36) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (37) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (38) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (39) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (40) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (41) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (42) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (43) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (44) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (45) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (46) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (47) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (48) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (49) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (50) דינר לטובת ארגון בוני עולם בלייקווד (51)