מספר אדמו"רים ורבני קהילות שוהים בימים אלה במיאמי שבפלורידה למנוחה, בהם הגה"צ המשפיע רבי משה וולפסון שליט"א | צלם 'די וואך' הערשל רובינשטיין גם הוא היה שם ומגיש גלריה

אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (1) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (2) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (3) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (4) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (5) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (6) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (7) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (8) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (9) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (10) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (11) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (12) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (13) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (14) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (15) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (16) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (17) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (18) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (19) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (20) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (21) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (22) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (23) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (24) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (25) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (26) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (27) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (28) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (29) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (30) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (31) אדמו''רים ורבנים נופשים במיאמי - צילום הערשל רובינשטיין (32)