האדמו"ר נחת לפנות בוקר (רביעי) בווארשה התפלל שחרית בשדה | השתטח בציון ה'שפת אמת' מגור | כעת שוהה בליז'ענסק | הערב ימשיך לעיירה לעלוב שם ישהה עד אחרי השבת

כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א הגיע לפנות בוקר אתמול (רביעי) לפולין כשגולת הכותרת להשתטח על ציון זקינו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע.

קרא עוד:

[postim]

האדמו"ר המריא עם קהל רב מחסידיו מנתב"ג לוורשא, עם נחיתתו התפלל האדמו"ר תפילת שחרית בשדה התעופה, לאחר התפילה המרוממת, פתח האדמו"ר את מסע הקודש ופנה לציונו של הגה"ק בעל ה'שפת אמת' מגור זי"ע שיום ההילולא שלו חל בו ביום, האדמו"ר אמר במקום ספר רביעי שבתהלים עם קהל החסידים, לאחר מכן נשא תפילה חרישית על הציון לישועת הכלל והפרט.

משם יצא האדמו"ר לתפילת מנחה בבית החסידים גור בעיר, לאחר התפילה ערך לחיים טיש במקום, טעם מזונות ושתה יי"ש לרגל יומא דהילולא ונשא דברים לזכרו ובמשנתו.

משם יצא האדמו"ר לעיירה ליז'ענסק, שם ישהה בבנין ההכנסת אורחים עד היום (ה) בשעות הצהריים, משם ימשיך לעיירה לעלוב לרגל הילולת זקינו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע.

קהל החסידים המשיך מווארשה לפקוד את קברי האדמו"רים בעיירות ווארקה קאזניץ ולובלין.

שליח JDN למסע, שוקי לרר, מגיש גלריה ראשונה ומרהיבה:

מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (1) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (2) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (3) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (4) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (5) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (6) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (7) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (8) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (9) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (10) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (11) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (12) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (13) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (14) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (15) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (16) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (17) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (18) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (19) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (20) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (21) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (22) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (23) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (24) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (25) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (26) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (27) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (28) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (29) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (30) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (31) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (32) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (33) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (34) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (35) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (36) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (37) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (38) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (39) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (40) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (41) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (42) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (43) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (44) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (45) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (46) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (47) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (48) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (49) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (50) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (51) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (52) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (53) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (54) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (55) מסע האדמו''ר מלעלוב לפולין - היום הראשון (56)