עשרות אדמו"רים רבנים וקהל רב השתתפו אמש בשמחת נישואי נין הרה"ק בעל המקור ברוך מסערט ויז'ניץ זיע"א נכדת חתנו הגר"א שטרנבוך ראב"ד אנטוורפן

קהל רב חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש (רביעי) בשמחת החתונה לבן כ"ק אדמו"ר מסוכוטשוב שליט"א חתן ראב"ד אנטוורפן הגאון רבי אליהו שטרנבוך שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר הגה"ק בעל ה'מקור ברוך' זיע"א מסערט ויז'ניץ.

קרא עוד:

[postim]

עם הכלה בת הרב הגאון ברוך קליינמן שליט"א רב שכונת 'קנה בושם' במודיעין עילית וחתן כ"ק אדמו"ר מסאווראן שליט"א, השמחה נחוגה באולמי מודיעין ברמת גן, עשרות אדמו"רים ורבנים השתתפו, ובראשם כ"ק אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א ששהה זמן רב בשמחה, כובד בשבע ברכות וסיים בריקוד מצוה טאנץ לפני הכלה.

צילום: שוקי לרר JDN

חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (1) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (2) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (3) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (4) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (5) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (6) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (7) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (8) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (9) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (10) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (11) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (12) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (13) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (14) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (15) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (16) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (17) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (18) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (19) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (20) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (21) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (22) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (23) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (24) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (25) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (26) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (27) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (28) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (29) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (30) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (31) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (32) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (33) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (34) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (35) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (36) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (37) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (38) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (39) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (40) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (41) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (42) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (43) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (44) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (45) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (46) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (47) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (48) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (49) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (50) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (51) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (52) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (53) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (54) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (55) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (56) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (57) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (58) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (59) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (60) חתונה לנכד ראב''ד אנטוורפן בן האדמו''ר מסוכוטשוב (61)