הכרעה עדיין אין, אך לראשונה האדמו"ר מתבטא אודות הבחירות, | עוד לראשונה הוא מדבר על השלום השורר בין שני החצרות: 'דקות ספורות לאחר יצאת נשמתו של אבי זיע"א החלטתי לנהוג כפי שנהגתי וד"ל'.

חסידי ויז'ניץ עדיין אינם יודעים למי יצביעו, אם בכלל ילכו לתת את קולם למי מהמפלגות ביום הבוחר, אין זה סוד כי כ"ק אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א עדיין לא הכריע למי להצביע, בעשר שנות חוליו של אביו האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע בחר שלא להתבטאות ולא להורות לכאן או לכאן, ואיש הישר בעיניו עשה.

קרא עוד:

[postim]

אך כעת שנטל על עצמו את עול האדמו"רות מצפים החסידים בערגה להוראה שתצא מפיו, הערב (מוצ"ש) בסעודה שלישית בהיכל בית המדרש הגדול 'מרכז חסידי ויז'ניץ', הפתיע האדמו"ר והתייחס לראשונה בעניין הבחירות הקרובות: "אני חרד מהגזירות על עולם התורה, עד יום שני בערב אחליט כיצד לפעול, האינטרס שלנו הוא רק "בלתי לה' לבדו", ולמען כבוד אבי זיע"א".

בהמשך התייחס האדמו"ר לגזירות הקשות העומדות בפתח, ועל כך שכל גדולי הדור מתאחדים בשעה קשה זו, בפרט למנוע את גזירת הגיוס שהיא קשה מכולם.

לראשונה התייחס האדמו"ר לשלום והכבוד ההדדי השורר בינו לבין אחיו הגדול מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ואמר: "דקות ספורות לאחר יצאת נשמתו של אבי זיע"א החלטתי לנהוג כפי שנהגתי וד"ל, והכל עשיתי למען כבוד אבי הקדוש ולמען כבוד אבותי לבית ויז'ניץ, אי לכך כל שאיפתי ומגמתי גם במערכה הנוכחית היא למען כבוד אבי זיע"א, וע"כ אחליט עד יום שני בערב אייך לנהוג והדרישה מכולם היא ולציית להחלטתי שאינה מונעת משום אינטרס אישי, אלא "בלתי לה' לבדו", ועל כן אני מבקש מכל אחד ואחד לא לעשות פרשנויות לדברי ועל כולם לפעול לפיה.

האדמו"ר הזכיר עוד את גזירת הגיוס על בנות ישראל לפני כששה עשורים, וסיפר שאביו בעל הישועות משה זיע"א שהיה אז רב צעיר לימים, פעל בכל התוקף למגר את הגזירה, וכיום אנו רואים שדרכו אכן צלחה.

בסיום דבריו ביקש האדמו"ר מהחסידים לנצל את ששת השבועות שנותרו עד יום ההילולא הראשון להסתלקותו של אביו זי"ע – כ' באדר, וללמוד משניות וש"ס לעילוי נשמתו הקדושה, שבוודאי תשפיע על כלל ישראל להנצל מכל הגזירות הקשות – אותם יסיימו אי"ה בטיש יארצייט שיערוך האדמו"ר בליל ההילולא.