ביום ג' יצא כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים שליט"א לבקר בבתי האדמורי"ם והרבנים בירושלים להזמינם לשמחת הפארשפיל שנערכת הערב בבני ברק, בין היתר ביקר בבית האדמורי"ם מגור, ערלוי, ראחמסטריווקא, זוועהיל, תולדות אברהם יצחק, ואצל אחיו האדמו"ר משומרי אמונים | צפו בגלריה נרחבת מהביקורים

האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (1) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (2) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (3) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (4) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (5) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (6) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (7) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (8) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (9) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (10) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (11) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (12) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (13) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (14) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (15) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (16) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (17) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (18) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (19) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (20) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (21) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (22) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (23) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (24) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (25) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (26) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (27) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (28) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (29) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (30) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (31) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (32) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (33) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (34) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (35) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (36) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (37) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (38) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (39) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (40) האדמו''ר משומרי אמונים בבתי אדמו''רים בירושלים (41)